Gedetailleerde omschrijving van goederen en / of diensten
OptiSmile Inc. is een bedrijf in de tandheelkundige industrie dat tandheelkundige gezondheidsdiensten en goederen levert.

Aanvaarding

De website wordt beheerd door OptiSmile Inc. Uw gebruik van de website is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van de bepalingen, voorwaarden, kennisgevingen en disclaimers die hieronder worden uiteengezet ("Algemene voorwaarden"). Je zou ze nu moeten lezen. Door de website te gebruiken, stemt u in met de algemene voorwaarden.

OptiSmile Inc. behoudt zich het recht voor om de Algemene voorwaarden op elk moment en zonder kennisgeving aan u te wijzigen. Als u de website blijft gebruiken nadat een wijziging van kracht is geworden, betekent dit dat u akkoord gaat met en gebonden bent aan de Algemene voorwaarden, zoals deze zijn gewijzigd.

Disclaimer

OptiSmile Inc. garandeert niet de beschikbaarheid van de diensten die op deze website worden aangeboden (“de Diensten”) of de juistheid van de informatie en / of afbeeldingen op deze website. We geven geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de juiste werking van deze website en / of de Services en / of de informatie en / of afbeeldingen op deze website, en de Services worden dus gebruikt. op eigen risico. In het bijzonder geven we geen garantie dat de Services aan uw vereisten zullen voldoen, ononderbroken, tijdig en veilig of foutloos zullen zijn.

 Betalingsmogelijkheden geaccepteerd

U kunt betalen met Visa en MasterCard en Mobicred

 Kaartverwerving en beveiliging

Kaarttransacties worden voor OptiSmile verworven via PayGate (Pty) Ltd, de goedgekeurde betalingsgateway voor alle Zuid-Afrikaanse verwervende banken. PayGate gebruikt de strengste vorm van versleuteling namelijk Secure Socket Layer 3 (SSL3) en er worden geen kaartgegevens op de website opgeslagen. Gebruikers kunnen naar www.paygate.co.za gaan om hun beveiligingscertificaat en beveiligingsbeleid te bekijken.

Klantgegevens gescheiden van kaartgegevens

Klantgegevens worden door OptiSmile Inc. afzonderlijk opgeslagen van kaartgegevens die door de klant zijn ingevoerd op de beveiligde site van PayGate. Raadpleeg www.paygate.co.za voor meer informatie over PayGate.

Merchant Outlet-land en transactievaluta

Het land van de handelaar op het moment dat de betalingsopties aan de kaarthouder worden gepresenteerd, is Zuid-Afrika. De transactievaluta is de Zuid-Afrikaanse rand (ZAR).
Verantwoordelijkheid

OptiSmile Inc. neemt de verantwoordelijkheid voor alle aspecten met betrekking tot de transactie, inclusief de verkoop van goederen en diensten die op deze website worden verkocht, klantenservice en ondersteuning, geschillenbeslechting en levering van goederen.

Land van vestiging

Deze website wordt beheerst door de wetten van Zuid-Afrika en OptiSmile Inc. kiest als domicilium citandi et executandi voor alle doeleinden onder deze overeenkomst, of het nu gaat om gerechtelijke procedures, kennisgevingen of andere documenten of communicatie van welke aard dan ook.

Capaciteit

De producten en / of tandheelkundige diensten op de website zijn alleen beschikbaar voor verkoop aan particulieren die juridisch bindende contracten kunnen sluiten. 

Privacybeleid voor klanten

 OptiSmile Inc. zal alle redelijke maatregelen nemen om de persoonlijke gegevens van gebruikers te beschermen. Voor de toepassing van deze clausule wordt "persoonlijke informatie" gedefinieerd zoals beschreven in de Promotion of Access to Information Act 2 van 2000 (PAIA). De PAIA kan worden gedownload vanaf: http://www.polity.org.za/attachment.php?aa_id=3569.

Leveringsbeleid
Onder voorbehoud van beschikbaarheid en ontvangst van betaling, worden aanvragen binnen 2 dagen verwerkt en levering bevestigd via e-mail met boekingsnummer / boekingsvoucher.

Bestellingen en afspraken geboekt voor diensten

Elke bestelling die u plaatst op de manier zoals beschreven op deze website, en elke afspraak die u maakt op de manier die wordt beschreven op deze website, is een aanbod van u om een ​​bepaald product en / of tandheelkundige dienst aan te schaffen voor de prijs (inclusief de levering en andere kosten en belastingen) die op deze website worden vermeld.

Dit omvat ook het betalen voor diensten op uw digitaal ondertekende offerte na persoonlijk overleg of via telegeneeskunde video-consultatie, op het moment dat u uw bestelling plaatst op basis van deze Algemene Voorwaarden. OptiSmile Inc. behoudt zich het recht voor om uw aanbod om welke reden dan ook te accepteren of te weigeren, inclusief, maar niet beperkt tot, de onbeschikbaarheid van een product en / of tandheelkundige dienst, een fout in de prijs of de beschrijving van het product en / of de tandheelkundige dienst die op deze website wordt gepost. , of een fout in uw bestelling. Uw contract met ons komt pas tot stand als het de ontvangstbevestiging van uw bestelling en betaling doorstuurt

Prijzen

De prijzen van producten en / of tandheelkundige diensten en diensten en leverings- en andere kosten die op deze website worden weergegeven, zijn actueel op het moment van uitgifte, maar kunnen op elk moment worden gewijzigd en zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Een digitaal ondertekende offerte voor tandheelkundige behandelingen in de stoel is slechts 14 dagen geldig vanaf het moment van ondertekening en een afspraak wordt exclusief voor u gereserveerd, na het volgen van de betalingsinstructies op deze website en in uw offerte.

Risico en titel

OptiSmile Inc. behoudt het eigendomsrecht op het product en / of de tandheelkundige diensten die u bestelt totdat u de volledige betaling voor die producten en / of de tandheelkundige diensten heeft uitgevoerd, maar alle risico's met betrekking tot het product en / of de tandheelkundige diensten gaan op u over bij de levering ervan. naar of afhalen door een post- of koeriersdienst of nadat u de behandeling in uw ondertekende offerte heeft ontvangen. U dient te overwegen of u een geschikte verzekering wilt afsluiten voor artikelen die per koerier zijn besteld.

Beperking van aansprakelijkheid

OptiSmile Inc. is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de website te gebruiken of voor de kosten van aanschaf van vervangende producten en / of tandheelkundige diensten of als gevolg van enige gekochte of verkregen product- en / of tandheelkundige diensten of ontvangen berichten of transacties die zijn aangegaan via de website of die het gevolg zijn van ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens of enige informatie op deze website, inclusief maar niet beperkt tot schade wegens verlies van winst, gebruik, gegevens of andere immateriële zaken, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Waar een wet van het parlement in de algemene voorwaarden een voorwaarde, voorwaarde of garantie impliceert, en die wet bepalingen in een contract vermijdt of verbiedt die de toepassing of uitoefening van of aansprakelijkheid onder een dergelijke voorwaarde, voorwaarde of garantie uitsluiten of wijzigen voorwaarde of garantie wordt geacht te zijn opgenomen in de Algemene voorwaarden, maar de aansprakelijkheid voor ons bij enige schending van een dergelijke voorwaarde, voorwaarde of garantie is, naar onze keuze, beperkt tot een of meer van de volgende:

  • als de inbreuk betrekking heeft op goederen:
  • de vervanging van de goederen of levering van gelijkwaardige goederen;
  • de reparatie van dergelijke goederen;
  • de betaling van de kosten voor het vervangen van de goederen of voor de aanschaf van gelijkwaardige goederen; of
  • de betaling van de kosten om de goederen te laten repareren; en
  • als de inbreuk betrekking heeft op diensten:
  • het opnieuw leveren van de diensten; of
  • de betaling van de kosten om de diensten opnieuw te laten leveren.

Retourbeleid en Terugbetalingsbeleid

We hopen dat u tevreden zult zijn met uw aankoop of service. Als u iets dat u bij ons heeft gekocht wilt retourneren, zullen we u graag terugbetalen of een product omruilen op voorwaarde dat het in een volledig verkoopbare staat verkeert. Retourzendingen dienen te geschieden binnen een verkoopbare tijd (7 dagen) en in de originele, onbeschadigde verpakking. Als we constateren dat het product en / of de tandheelkundige dienst niet in volledig verkoopbare staat aan ons is geretourneerd, behouden we ons het recht voor om terugbetaling van het artikel te weigeren.Als u een artikel retourneert vanwege een fout van onze kant of omdat het beschadigd is of defect is, zullen wij de bezorgkosten vergoeden die zijn gemaakt om het artikel naar u te verzenden en uw kosten voor het terugsturen naar ons. Restitutie van tandheelkundige zorg is onderworpen aan de wet en HPCSA. 

Garanties en garanties

We hebben een beleid en een bedrijfscultuur om ervoor te zorgen dat alle behandelingen van een professionele kwaliteit zijn en elke behandeling die als ondermaats wordt beschouwd, opnieuw zullen uitvoeren.

De levering van goederen en diensten door OptiSmile Inc. is afhankelijk van beschikbaarheid. In geval van onbeschikbaarheid zal OptiSmile Inc. u binnen 30 dagen het volledige bedrag terugbetalen. Bij annulering van bestellingen door de klant worden 3% administratiekosten in rekening gebracht.

Informatie verstrekt door de tandarts of OptiSmile-medewerkers

De informatie en meningen van de tandarts of OptiSmile-medewerker zijn bedoeld om u te helpen uw klinische diagnose en aanbevolen behandelplan te begrijpen. U dient zich ervan bewust te zijn dat een werknemer van OptiSmile die geen arts is, mogelijk niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de te goeder trouw verstrekte informatie naar zijn / haar kennis en vermogen en voor ALLE belangrijke vragen met betrekking tot de feitelijke behandelresultaten, klinische details, complicaties. , bijwerkingen, prognose, expliciete of impliciete garantie, dienen rechtstreeks schriftelijk / per e-mail, WhatsApp of opgenomen video-consult aan de behandelende behandelaar te worden gevraagd en een verslag van deze informatie bijgehouden door u en de behandelaar. Dit dient niet ter vervanging van de juiste diagnose, vastlegging, begrip en toestemming van de behandelende tandarts / specialist / hygiënist.

Hoewel we ernaar streven om de best mogelijke informatie en advies te geven, nemen OptiSmile Inc. en de individuele trainers geen verantwoordelijkheid of bieden geen garanties met betrekking tot het resultaat.

Privacybeleid

Hoewel uw naam en gegevens die aan ons worden verstrekt wanneer u zich registreert voor sommige van de Services, niet automatisch aan iemand beschikbaar worden gesteld, behouden we ons niettemin het recht voor om informatie beschikbaar te stellen aan de autoriteiten als dit wettelijk vereist is.

We zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie over u verkopen of verhuren aan derden. Het monitoren of vastleggen van uw registratiegegevens kan echter plaatsvinden voor zakelijke doeleinden voor zover toegestaan ​​door de wet, zoals bijvoorbeeld kwaliteitscontrole en training met het oog op het verbeteren van onze Diensten. In deze situaties zullen we echter geen informatie vrijgeven die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

We zullen ons privacybeleid naleven, waarvan de meest opvallende voorwaarden beschikbaar zijn om door te linken naar en te lezen vanaf de startpagina van deze website.

U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als uw gegevens veranderen.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent dat wij de intellectuele eigendomsrechten op en op deze website bezitten en dat ongeautoriseerd gebruik daarvan uitdrukkelijk verboden is. Het woord of merk "OptiSmile", echter weergegeven, inclusief gestileerde weergave, alle bijbehorende logo's en symbolen en combinaties van een van de voorgaande met een ander woord of merk, gebruikt op deze site, zijn de geregistreerde handelsmerken van OptiSmile.

Wachtwoord

U dient uw wachtwoord veilig te bewaren en te garanderen dat niemand anders de Services zal gebruiken met uw wachtwoord, en u erkent verder dat u verantwoordelijk bent om ervoor te zorgen dat er geen ongeautoriseerde toegang tot de Services wordt verkregen met uw wachtwoord en dat u aansprakelijk bent voor alle dergelijke activiteiten uitgevoerd ingevolge dergelijk gebruik, al dan niet geautoriseerd.

Beëindiging en wijziging

We behouden ons het recht voor om de Services voor u in het bijzonder, of voor het publiek in het algemeen, zonder kennisgeving of reden te beëindigen, of om deze algemene voorwaarden op elk moment te herzien. Dergelijke wijzigingen worden op deze website geplaatst en worden geacht door u te zijn geaccepteerd als u de Services blijft gebruiken. Het is daarom uw plicht om deze voorwaarden regelmatig te herzien.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Zuid-Afrika.

  1. Deze algemene voorwaarden zijn scheidbaar, in die zin dat als een bepaling door een bevoegde rechtbank als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, een dergelijke bepaling wordt geacht te zijn verwijderd zonder de overige bepalingen van de algemene voorwaarden aan te tasten.
  2. Als wij bepaalde rechten of bepalingen van deze voorwaarden niet uitoefenen, betekent dit niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling, tenzij dit schriftelijk door ons is erkend en ermee is ingestemd.

Deze algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd door ons gewijzigd, vormen de enige overeenkomst tussen u en onszelf

Bedrijfsinformatie

Deze website wordt beheerd door OptiSmile Inc., een bedrijf gevestigd in Zuid-Afrika, handelend onder de naam OptiSmile Dental and Implant Specialists met registratienummer 2015/263716/21. Regisseur Clifford Yudelman.

OptiSmile Inc.
Suite 303 The Point Mall
Regent Road 76
Sea Point, Kaapstad, Zuid-Afrika
Tel: 0031 6 53622053
www.optismile.co.za
e-mail: admin@optismile.co.za